Prøv det GRATIS

Prøv BackupOmatic gratis og uforpligtende i 30 dage.
(Begrænset til 5GB plads).
Klik her for at læse mere

Backup priser 2010

Mængde (GB)Pris pr. md.
0.5 (500MB)60 kr.
170 kr.
290 kr.
5160 kr.
10200 kr.
20320 kr.
50540 kr.
100740 kr.
2501000 kr.
5001700 kr.
10002200 kr.
>1000Efter aftale
Alle priser er ekskl. Moms

Forretningsbetingelser

Generelle betingelser for anvendelse af backup:
Følgende forretningsbetingelser er gældende fra den 1. oktober 2009 og erstatter enhver
tidligere version af samme.

Det er kundens ansvar, at materiale, som ligger på BackupOmatic's servere overholder
gældende dansk lov om ophavsret og ikke krænker tredjemands rettigheder.
Det er ikke tilladt at have racistisk, pædofilt eller andet ulovligt materiale på disse servere

Det er kundens ansvar løbende at holde BackupOmatic informeret om, hvorledes
BackupOmatic kan kontakte kunden.

Bestilling:
Når kunden afgiver en bestilling hos BackupOmatic, er der dermed indgået en bindende
aftale mellem kunden og BackupOmatic.
Ved bestilling giver kunden samtykke til at BackupOmatic snarest går i gang med
udførelsen af ordren.

Ansvar:
Kundens brug af backup og af BackupOmatic's ydelser i øvrigt, sker i enhver
henseende på kundens eget ansvar og risiko.
BackupOmatic påtager sig intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden, lovligheden,
lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller transmitterer via
Internettet.
Kunden har selv ansvar for at have sikkerhedskopi af data placeret hos BackupOmatic.

BackupOmatic har ikke erstatningsansvar for kunders direkte eller indirekte tab som
følge af systemnedbrud, strømsvigt, datatab, uvedkommendes adgang, eller anden form
for manglende levering.
Dette er ligeledes gældende ved force majeure og lignende.

Betalingsbetingelser:
Alle priser er ekskl. moms.

En faktura forfalder til betaling 8 dage efter fakturadatoen, og først når betalingen er
modtaget, kan abonnementet tages i brug.
Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykker med tillæg af renter på
5 % pr. påbegyndt måned. For hver rykkerskrivelse pålægges et rykkergebyr på
kr. 100,00. Bliver det skyldige beløb ikke betalt efter 2. rykkerskrivelse, sendes sagen til
inkasso. Alle udgifter i forbindelse med inkasso vil blive pålagt kunden.

BackupOmatic forbeholder sig retten til at lukke for backup, indtil betaling har fundet sted.

Ændring af abonnement og opsigelse:
BackupOmatic forbeholder sig ret til at opsige en service til enhver tid.

Kunden kan til enhver tid ændre abonnement.
ændres der til et dyrere abonnement, vil en opkrævning blive tilsendt på differencen
mellem det forudbetalte abonnement og det nye.
ændres til et billigere abonnement, vil evt. forudbetalt abonnement ikke blive refunderet.

Med mindre opsigelse foreligger skriftligt senest 1 måned før udløbet af igangværende
abonnementsperiode, fornyes abonnementet for en ny 12 måneders periode.
Opsigelse kan ikke ske via e-mail.

Fejlbestilte abonnementer kan afbestilles ved skriftlig henvendelse til BackupOmatic
senest 14 dage efter bestilling. Har betaling fundet sted er BackupOmatic ikke forpligtet til
at betale denne tilbage.

Enhver omkostning pådraget BackupOmatic som følge af kundens handlinger,
vil blive pålagt kunden.

Misbrug af trafik og diskplads:
Der er fri trafik på backup, indtil vi mener, at den frie trafik bliver misbrugt. Vi vil dog
kontakte kunden om dette, inden vi tager stilling til, hvad der skal ske.
BackupOmatic forbeholder sig ret til at lukke backup, hvis ikke ovenstående bringes i
stand indenfor en uge efter konfrontationen eller efter aftale med BackupOmatic.

Det er ikke tilladt at benytte backupplads til ulovligt materiale (forstået som materiale
kunden ikke har ret til at lagre), og det må derfor ikke forefindes på nogen af
BackupOmatic 's servere, dette være sig billeder, filmklip eller tilsvarende materiale.
Dette gælder, uanset om det alene er kunden, et begrænset eller ubegrænset antal
personer, der har adgang til materialet.

Enhver kunde, der overtræder BackupOmatic 's betingelser for misbrug af diskplads/trafik,
vil blive pålagt alle BackupOmatic 's derved forbundne omkostninger.

Videresalg:
Produkter leveret af BackupOmatic er til personlig brug og må derfor ikke videresælges.

Mailingliste:
Ved at acceptere forretningsbetingelserne samtykker kunden udtrykkeligt i at blive tilmeldt
BackupOmatic's mailingliste.

Værneting:
Forretningsbetingelserne er undergivet dansk ret, og eventuelle tvister og
uoverensstemmelser mellem kunden og BackupOmatic skal afgøres ved retten i
Herning.

Ændring af betingelser:
BackupOmatic's forretningsbetingelser kan af BackupOmatic ændres med et varsel på
30 dage.